Programmamanagement en projectleiding...

... vergen binnen onze thema's meer dan bij het gemiddelde project. Soms zijn het vergaande veranderingen, soms zet u nieuwe organisatieonderdelen op. Er is sprake van forse onzekerheden, de scope is vaak breder dan gebruikelijk binnen uw organisatie, de exacte richting nog niet duidelijk en het is van groot belang alle belanghebbenden aan boord te houden.Vaak is ook verandering van gedrag en cultuur aan de orde.

Door een duidelijke 
visie/strategie te ontwikkelen en waar nodig business cases zorgen we voor de bedrijfsmatige focus van programma's en projecten. Krachtige uitvoering en implementatie waarbinnen ruimte is voor inspiratie en integraal veranderen is ons kenmerk. Managen op tijdslijnen is belangrijk zonder de strategische doelen uit het oog te verliezen. In elk geval: Een goed geregisseerde uitvoering vergt aandacht en ervaring!

Vanuit onze jarenlange ervaring kunnen wij uw organisatie tijdelijk versterken om deze uitdagende projecten vorm te geven. In veel omgevingen hebben we de meest uiteenlopende projecten vormgegeven. Waar nodig integreren we inbreng van kennis en externe partijen met project- en/of programmamanagement. Een van onze uitgangspunten is dat we om succesvol te zijn bij veranderingen een balans houden tussen inhoud (bv. technologie, processen en bedrijfsvoering) en proces (gedrag, draagvlak en besluitvorming).

Graag lichten we u een en ander nader toe in een persoonlijk contact!